Hitta hit

Från Linköping

Följ väg 35 mot Åtvidaberg, 2 km söder om Åtvidaberg sväng vänster mot Falerum.

 

Från Norrköping (Alt. 1)

Följ E4 till Norsholm, sväng av och kör gamla E4 mot Linköping, sväng vänster vid Linghem tag vänster väg 35 mot Åtvidaberg vid rondellen Vårdsberg, 2 km söder om Åtvidaberg sväng vänster mot Falerum.

Från Norrköping (Alt.2)

Följ E22 söderut 2 km söder om infart till Valdermarsvik sväng höger mot Falerum.

 

Från Västervik:

Följ E22 mot Norrköping, 3 km efter rastplats Tindered sväng vänster vid Edsbruk mot Falerum.

GPS-Koordinater finns att kopiera här: 58.143906, 16.205389

GPS-Koordinater: 58.143906, 16.205389